Aktiviteter

Håndlaget er ikke bare en butikk med produksjonslokaler. Her arrangeres også strikkekafeer, hagedag , påskeverksted og andre kreative dager. 

Vi har nært samarbeid med Kvikne skole og barnehage, og har dermed gleden av å dele vår kunnskap med barn og unge som vokser opp i en verden hvor tradisjonelle håndverk i stor grad er i ferd med å gå i glemmeboken.